Συνεργασία με το 7ο Γυμνάσιο για την διοργάνωση διαγωνισμού 3D
Ενημερωτικό υλικό και ιστοσελίδες για την 3D εκτύπωση
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 3D σχεδίαση και την εφαρμογή της στην διδακτική πράξη