Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ενότητα των κινήσεων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
Η έννοια της ταχύτητας - φυσική Γυμνασίου