ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Μηχανική" της Στ' Τάξης - Πίεση στερεών σωμάτων
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε' Τάξης - Συστολή και Διαστολή
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε' Τάξης - Εξάτμιση, Βρασμός και Συμπύκνωση
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε' Τάξης - Φυσική κατάσταση σωμάτων, Τήξη και Πήξη
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε' Τάξης - Θερμοκρασία, Θερμόμετρο, Θερμική ισορροπία, Θερμότητα και Θερμική ενέργεια
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Ηλεκτρισμός" της Ε' Τάξης - Δυναμικός Ηλεκτρισμός
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Ηλεκτρισμός" της Ε' Τάξης - Στατικός Ηλεκτρισμός
Παρουσίαση για το κεφάλαιο "Οπτική" της Ε' τάξης
Παρουσίαση για το κεφάλαιο "Οπτική" της Στ' τάξης
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Μηχανική" της Στ' Τάξης