Παρουσιάσεις και δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε΄ τάξης
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε' Τάξης - Θερμοκρασία, Θερμόμετρο, Θερμική ισορροπία, Θερμότητα και Θερμική ενέργεια