Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις ενότητες του στατικού και δυναμικού ηλεκτρισμού στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
Σχεδιασμός δυναμικών και ισοδυναμικών γραμμών ηλεκτροστατικού πεδίου, σύγκριση με βαρυτικό