Φόρμες αιτήσεων για επισκεψη σχολείων στο ΕΚΦΕ
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολικών τάξεων Π/θμιας και Δ/θμιας στο ΕΚΦΕ
Επισκέψεις του ΕΚΦΕ σε σχολικές μονάδες