Συνεργασία με το 7ο Γυμνάσιο για την διοργάνωση διαγωνισμού 3D
Ενημερωτικό υλικό και ιστοσελίδες για την 3D εκτύπωση
Σχέδια 3D εκτύπωσης και κατασκευές, χρήσιμα για το ΣΕΦΕ