Πανελλήνιος διαγωνισμός πειραμάτων Φυσικών Επιστημών
Ολοκλήρωση του τοπικού Μαθητικού διαγωνισμού πειραμάτων για τον EOES 2024.
Την Τετάρτη 6/12, συνάντηση ομάδων EOES στο ΕΚΦΕ Χανίων
Μαθητικός διαγωνισμός πειραμάτων ΦΕ, για το Λύκειο
Σάββατο 12 Μαίου / Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012   Διαγωνισμός […]
To ΕΚΦΕ και η ΔΔΕ Χανίων, σε συνεργασία με τις […]
Αποτελέσματα Πανελλήνιου διαγωνισμού EOES 2023
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΝΕΚΦΕ, προγραμματίστηκε και ολοκληρώθηκε και […]