Την Τετάρτη 6 Δεκ. 2023 στις 12.30 -14.30,  όλες οι μαθητικές ομάδες που θα συμμετέχουν στον Μαθητικό Διαγωνισμό Πειραμάτων  Φ.Ε, θα συναντηθούν στο  ΕΚΦΕ Χανίων.

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των μαθητών/τριών:

  • Για τις διαδικασίες του διαγωνισμού
  • Βασικές εργαστηριακές τεχνικές
  • Λειτουργία ειδικών διατάξεων και συσκευών