Παρουσίαση σχετικά με τον τρόπο διαχωρισμού των μιγμάτων
Η Χημεία των Χριστουγέννων, Η χημεία του εδάφους, δείκτες κ.α...