Σημειώσεις για τις επισκέψεις σχολικών τμημάτων:

  • Οι μαθητές/τριες θα συμμετέχουν σε διερευνητικές δραστηριότητες, κατανεμημένοι/ες σε πέντε ομάδες. 
  • Ο συνολικός αριθμός των παιδιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30.
  • Προτείνεται οι επισκέπτες να έχουν προετοιμαστεί για την ενότητα που θα παρακολουθήσουν, μελετώντας το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό που βρίσκεται στη σελίδα μας.  
Ημερολόγιο διαθεσιμότητας
Το ημερολόγιο φορτώνει...
Powered by Booking Calendar