Σας ενημερώνουμε ότι εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες ημερομηνίες για επίσκεψη Δημοτικών στο ΕΚΦΕ. Ευχαριστούμε!