Σας ενημερώνουμε ότι οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ για επίσκεψη σχολικών τμημάτων στο ΕΚΦΕ Χανίων θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΦΕ από την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023.

  • Ως ημέρες επίσκεψης διατίθενται οι παρακάτω:
    • Τρίτη – Πέμπτη (Δημοτικό)
    • Τετάρτη – Παρασκευή (Γυμν.- Λύκειο)

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις θα ξεκινήσουν στις 28 Νοεμβρίου 2023 και θα ολοκληρωθούν στις 31 Μαΐου 2024 σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σύμφωνα με τον συνολικό μας προγραμματισμό.

Τέλος, σημειώνεται ότι:

  • ο αριθμός των μαθητών δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 30, καθώς η επίσκεψη περιλαμβάνει ομαδοσυνεργατικές διερευνητικές δραστηριότητες σε αντικείμενα των Φ.Ε. και
  • η διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυμαίνεται σε 2 – 3 ώρες (αναλόγως αντικειμένου, βαθμίδας και προγραμματισμού).
  • Οι οριστικοποπιημένες επισκέψεις θα εμφανίζονται και στο ημερολόγιο του ΕΚΦΕ