Διαδικτυακά σεμινάρια για την χρήση των λογισμικών Tracker και Phyphox. Τα σεμινάρια διοργανώνονται από την ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε. και οι αιτήσεις γίνονται μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2023.

 

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα panekfe.gr