Αρχεία flash, utilities

7zip:  Ελεύθερη εφαρμογή συμπίεσης – αποσυμπίεσης αρχείων.


Offline Flashplayer : Εφαρμογή που μπορεί να τρέξει τα κατεβασμένα αρχεία flash, ανεξάρτητα οπό την συμβατότητα του Browser

Ruffle: Πρόσθετο (addon) για chrome/chromium

Για αναζήτηση υλικού multimedia, με ορισμένα δικαιώματα χρήσης…

CCSearch

creative.commons.search

wikimedia commons


 

Φωτογραφίες – Γραφικά

Free Stock Images

MaxPixel

cc0 Photos

pixabay

unsplash

freepik 

flaticon


 

Μουσική – Ήχος

Free Music Archive

FreeSound.org

Libreoffice: Σουίτα γραφείου, αντίστοιχο του εμπορικού προιόντος Microsoft Office, για επεξεργασία κειμένου, παρουσιάσεων, spreadsheets. Μπορείτε να αυξήσετε την λειτουργικότητα του με την χρήση πρόσθετων ή προτύπων

 

master pdf editor 107381Master PDF Editor : Επεξεργασία αρχείων .PDF: Στην δωρεάν του έκδοση έχει ήδη πολλές δυνατότητες (αποκοπή σελίδων, επεξεργασία σελιδοδεικτών, προσθήκη σημειώσεων, επιλογή κειμένου κ.α)


GimpGIMP 2.8 for Windows screenshot : Ισχυρό εργαλείο επεξεργασίας φωτογραφιών, αντίστοιχο του εμπορικού προϊόντος Photoshop (Adobe). Μπορεί να διαχειριστεί τους περισσότερους τύπους αρχείων φωτογραφίας και επιδέχεται πρόσθετα που αυξάνουν την λειτουργικότητα του (π.χ. raw αρχεία, μαζική επεξεργασία αρχείων κ.λ.π.)


Inkscape:  Ισχυρό Λογισμικό σχεδιασμού (διανυσματικών) γραφικών, αντίστοιχο του Illustrator (Adobe). Κατάλληλο για σχεδιασμό υψηλής ποιότητας σχημάτων, (που μπορούν να αποθηκευτούν σε διάφορες μορφές και να ενσωματωθούν σε παρουσιάσεις), αλλά και για την δημιουργία τίτλου, λεζάντας κ.λ.π. 

Circuit-Diagram: Σχεδιασμός ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Μπορούν να αποθηκευτούν σε svg ή png (και να ενσωματωθούν στον επεξεργαστή κειμένου. 

Εργαλεία σχεδίασης μέσα απο το περιβάλλον του Geogebra. Με screenshot, μπορούν να ενσωματωθούν στο κείμενο του επεξεργαστή κειμένου. 


GeogebraGeogebra.svg  :  Aν και ισχυρό μαθηματικό λογισμικό, είναι πολύ χρήσιμο για την δημιουργία διαγραμμάτων ακριβείας, και ενσωμάτωσης του σε παρουσιάσεις. Λειτουργεί και δικτυακά, χωρίς εγκατάσταση. Μπορεί να χρσηιμοποιηθεί και για την δημιουργία προσομοιώσεων.


GraphGraph Icon 128 : Εύχρηστο δωρεάν λογισμικό για την δημιουργία γραφικών παραστάσεων και ενσωμάτωσης του σε έγγραφα. Μπορεί να λειτουργήσει και σε περιβάλλον Linux, μέσω του προσομοιωτή Wine. 


Quick Graphing Program 5.0 : Online Επεξεργασία μετρήσεων – Διαγράμματα


Desmos  :icon desmos e1500383650495 Online δημιουργία γραφικών παραστάσεων, με δυνατότητα εισαγωγής τους σε κείμενα και παρουσιάσεις.


ToonDoo , Synfig : Δημιουργία Comics, animation….


Prezi  : Online Δημιουργία παρουσιάσεων, σε μορφή flash. Χρειάζεται δημιουργία λογαριασμού. Στην δωρεάν του έκδοση είναι αρκετό για την δημιουργία εντυπωσιακών παρουσιάσεων. Οι παρουσιάσεις μπορούν να κατέβουν στον υπολογιστή και να παρουσιαστούν χωρίς σύνδεση. Μειονέκτημα του η περιορισμένη ποικιλία προτύπων και γραμματοσειρών στα Ελληνικά. 

geniallyGenially : Δημιουργία online παρουσιάσεων, με μεγάλη παραμετροπόιηση στον τρόπο παρουσιάσης & εμφανισης. Χρειάζεται (δωρεάν) εγγραφή. Στη δωρεάν έκδοση τα έγγραφα αποθηκεύονται μόνο δικτυακά.

Slides   : Δημιουργία online παρουσιάσεων, με δυνατότητα ενσωμάτωσης προσομοιώσεων flash ή html5, αλλά και εισαγωγής μαθηματικών συμβόλων, με την βοήθεια Latex… Χρειάζεται (δωρεάν) εγγραφή. Στη δωρεαν έκδοση τα έγγραφα αποθηκεύονται μόνο δικτυακά.


Online επεξεργαστής εξισώσεων (Latex) : Χρήσιμο για την δημιουργία και εισαγωγή εξισώσεων σε ιστοσελίδες και online παρουσιάσεις (π.χ Slides), αλλά και στο Libreoffice.


Audacity  : Iσaudacityχυρό λογισμικό επεξεργασίας ήχου (κυματομορφή, επεξεργασία, ισοστάθμιση, φίλτρα κ.λ.π.)


 

 

Openshot & Kdenlive: Ελεύθερα λογισμικά επεξεργασίας Video