"Γιορτάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες στα Χανιά 2022", μετά από δύο χρόνια παύσης
Η περιοχή της Λίμνης της Αγυιάς είναι ένας πλούσιος υδροβιότοπος. Tαυτόχρονα φιλοξενεί εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, τον Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό (ΜΥΗΣ Αγυιά)