Στόχοι:

  • Η κατανόηση ότι το βάρος (στη γη) εκφράζει την έλξη της γης στα σώματα
  • Η κατανόηση της έννοιας “μάζα”, ως μέτρο της ποσότητας ύλης ενός αντικειμένου
  • Η ανάδειξη της  διαφοράς βάρους – μάζα

 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο/η μαθητής/τρια:

  • Θα έχει συνειδητοποιήσει ότι το βάρος εκφράζει την έλξη της γης στα σώματα
  • Θα χρησιμοποιεί την έννοια “μάζα” για εκφράσει την ποσότητα ύλης των σωμάτων
  • Θα κάνει την σύνδεση: Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα, τόσο μεγαλύτερο και το βάρος

Δραστηριότητα (10′)

Διερεύνηση – προβληματισμός (10′): 

Συμπεράσματα (5′)

Δραστηριότητες για την κατανόηση των εννοιών

A. Στην εικόνα απεικονίζονται έναν πακέτο βαμβάκι και δύο βαρίδια. 

Β. Αν στο σπίτι σου έχεις ζυγαριά, χρησιμοποίησε την για να ζυγίσεις: 

  • Το πιο βαρύ σου βιβλίο
  • Τα παπούτσια σου
  • Ένα ποτήρι άδειο
  • Το ίδιο ποτήρι γεμάτο με νερό.  

Σημείωσε ποιο απο αυτά τα αντικείμενα έχει περισσότερη ύλη.

Γ. Αν δεν …πεινάς πολύ παρακολούθησε το ακόλουθο video!

Άδεια Creative Commons
Το έργο με τίτλο “Φυσικά …στο Δημοτικό” από τον δημιουργό ΕΚΦΕ Χανίων διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές

Icons made by Freepik from www.flaticon.com