Συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ04 Γυμνασίου
Η Χημεία των Χριστουγέννων, Η χημεία του εδάφους, δείκτες κ.α...