Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το γενετικό υλικό
Συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ04 Λυκείου
Συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ04 Λυκείου
Συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ04 Γυμνασίου
Παρουσίαση Απομόνωση Νουκλεϊκών οξέων από ζωικά και φυτικά κύτταρα