Η ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε ξεκινάει φέτος την δράση με την ονομασία “Σεισμο-γράφω” […]
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CREATEskills. Το project έχει σαν στόχο την προώθηση της STEM διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μικρούς μαθητές.