Ύλη των μαθηματων και οδηγίες διδασκαλίας, συμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΥΠΑΙΘΑ
Αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικές. […]
Γυμνάσιο ΦΥΣΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ) Β’ Γυμνασίου ΦΥΣΙΚΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ) Γ’ […]
Εργαστηριακά όργανα, κατάλογοι, μουσειακές συσκευές, οδηγίες χρήσης… Διατάξεις σχολικού Εργαστηρίου […]
Εντυπα για καταγραφή Σχολικού Εργαστηρίου Φ.Ε.
Έγγραφο σχετικά με τη επιλογή και τις αρμοδιότητες του υπευθύνου […]
Προγραμματισμός επιμορφωτικών συναντήσεων των εκπαιδευτικών ΠΕ04.