Διάφορα για το μάθημα της Χημείας στο Λύκειο: Τεστ, δραστηριότητες κ.α.
Η Χημεία των Χριστουγέννων, Η χημεία του εδάφους, δείκτες κ.α...