Ανακοινώσεις

Στη σελίδα της εκδήλωσης θα βρείτε τα έντυπα ...
Δικτυακή συνάντηση των συμμετεχόντων στην εκδήλωση ...
Υπολογισμός της ακτίνας της γης, με τη μέθοδο ...

Τρέχοντα

Συνέχεια των σεμιναρίων της ΠΑΝΕΚΦΕ ...
διαδικτυακά σεμινάρια Tracker - Phyphox ...

Ενημέρωση

Προτάσεις διδασκαλίας, ψηφιακό υλικό, οδηγίες για την Π/θμια και Δ/θμια

Επιμορφώσεις, εκδηλώσεις, διαγωνισμοί, προγράμματα, συνεργασίες…

ημερολογιο

Το ημερολόγιο δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Χανίων

The educational material created by EKFE Khanion and it’s Partners is licensed under  CC BY-NC 4.0 

Icons from flaticon.com