Συνεχίζοντας τις δράσεις των προηγούμενων ετών διοργανώνουμε εκπαιδευτική ημερίδα για την σωματιδιακή φυσική, International Masterclasses for Particle Physics.

Tα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων για μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου (20th International Particle Physics Masterclasses 2024) θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Κέντρου (Θεσσαλονίκης) με “εξ αποστάσεως” διαδικασία.

International masterclasses
Σύνδεσμοι σχετικά με την δραστηριότητα

Επιπλέον Υλικό...