Σας ενημερώνουμε ότι εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες ημερομηνίες για επίσκεψη Γυμνασίων και Λυκείων στο ΕΚΦΕ. Ευχαριστούμε!