Σας ενημερώνουμε ότι το Εκπαιδευτικό Υλικό για την Πρωτοβάθμια είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας

Περιλαμβάνονται προτάσεις διδασκαλίας, το υλικό των πειραμάτων με απλά υλικά καθώς και τα σχολικά εγχειρίδια για το Δημοτικό.