Έγγραφο σχετικά με τη επιλογή και τις αρμοδιότητες του υπευθύνου σχολικού εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών. 

ΥΠΑΙΘΑ