Την Παρασκευή 4 Μαϊου 2018 βρεθήκαμε στο 6ο Γυμνάσιο.

Οι συνεργάτες του Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων παρουσίασαν πειραματικές δραστηριότητες και έκαναν ένα μάθημα διαφορετικό στους μαθητές της Γ’ Τάξης του σχολείου. Τα αντικείμενα που παρουσιάσαμε ήταν:

Φυσική

Φως: Ανάκλαση, Διάθλαση Φακοί, Κάτοπτρα… 

Κύματα: Ένα παιχνίδι αναπαράστασης της δημιουργίας εγκάρσιου κύματος, κύμα σε χορδή με ηλεκτρομαγνητικό ταλαντωτή


Χημεία

Χημικές αντιδράσεις αντικατάστασης, χρωματισμοί προιόντων αντίδρασης, παραγωγή υδρογόνου, καύση μετάλλων ….


Βιολογία

Παίζοντας με τα χρωμοσώματα, κατασκευή καρυότυπου