Την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018, οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ Χανίων επισκέπτονται το 2ο ΓΕ.Λ Χανίων, σε συνεργασία με τους συναδέλφους του σχολείου παρουσιάζουν δραστηριότητες για:


Βιολογία

Από τον μικρόκοσμο στον μακρόκοσμο

Πεπτικό σύστημα

Αναγνωρίζοντας τους οργανισμούς (ταξινόμηση).

Παίζοντας με τα χρωμοσώματα (μίτωση – μείωση – κατασκευή καρυότυπου)

Χημεία

Αλκοολική ζύμωση