Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ Χανίων επισκέπτονται το Γυμνάσιο και ΕΠΑΛ Καντάνου, σε συνεργασία με τους συναδέλφους του σχολείου παρουσιάζουν δραστηριότητες για: 

Βιολογία

Από τον μικρόκοσμο στον μακρόκοσμο

Πεπτικό σύστημα

Αναγνωρίζοντας τους οργανισμούς (ταξινόμηση).

Παίζοντας με τα χρωμοσώματα (μίτωση – μείωση – κατασκευή καρυότυπου)

Φυσική

Σύνθεση δυνάμεων

Κινήσεις – Διαγράμματα

Στατικός Ηλεκτρισμός

Μπαταρία από… λεμόνια!

Άνωση

Πυκνότητα σωμάτων

Χημεία

Ηλεκτρόλυση νερού

Αντιδράσεις απλης & διπλής αντικατάστασης

Αλκοολική ζύμωση

Απόσταξη οινοπνεύματος

Ταχύτητα χημικών  αντιδράσεων