Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Υπολογίζοντας την ακτίνα της Γης, με την μέθοδο του Ερατοσθένη

Υπολογίζοντας την ακτίνα της Γης, με την μέθοδο του Ερατοσθένη

Ποιο είναι το ιστορικό πείραμα

Πληροφορίες για τo ιστορικό πείραμα με το οποίο ο Ερατοσθένης μέτρησε την ακτίνα της Γης.

Η ιδέα για το σύγχρονο πείραμα.

Η ιδέα του σύγχρονου πειράματος, οι διοργανωτές, οι ημερομηνίες διεξαγωγής του πειράματος και η ακολουθούμενη μεθοδολογία.


Η νέα σελίδα που φιλοξενεί την σχετική δράση

Οδηγίες για τη εγγραφή

Εγγραφή στην δράση


Έγκριση της δράσης από το ΥΠΑΙΘ