Τρίτη 19 Ιουνίου 2018

Ολοκλήρωση του προγράμματος STEMpowering Youth στο Γυμνάσιο Βάμου


   

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα  STEMpowering Youth  που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο 2018. Μια πρωτοβουλία του μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού SciCo (Science Communication) και υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Vodafone και της  Ελληνογερμανικής Αγωγής με το ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου. Το πρόγραμμα αυτό ανήκει στο έργο «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία») με εθνικό συντονιστή το ΙΕΠ.
Συμμετείχαν 23 μαθητές και μαθήτριες και από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου με υπεύθυνο καθηγητή τον Φυσικό κ. Τίτο Σμυρνάκη  ο  οποίος παρακολούθησε ειδική επιμόρφωση στην Αθήνα.
Οι μαθητές παρακολούθησαν 9 (εννέα) θεματικά ολοκληρωμένα projects (ένα ανά εβδομάδα), εκτός ωρολογίου προγράμματος, ειδικά σχεδιασμένο στο πρότυπο της εκπαίδευσης STEM που σκοπό έχει να συνδέσει τη μάθηση – θεωρητική γνώση - με την πραγματικότητα – πρακτική εφαρμογή -, ώστε να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, όπως αναφέρεται και στο ακρωνύμιο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
    Ενθαρρύνθηκαν από τον καθηγητή τους να παρατηρήσουν πράγματα και φαινόμενα, να περιγράψουν αντικείμενα και γεγονότα, να απαντήσουν  «τι και γιατί συμβαίνει» σύμφωνα με την ανακαλυπτική μάθηση, να πειραματιστούν και να κατασκευάσουν αντικείμενα και διατάξεις. Ήρθαν σε επαφή και αξιοποίησαν τις νέες τεχνολογίες, τον προγραμματισμό για να πραγματοποιήσουν (έξι) 6 τελικές κατασκευές οι οποίες σύμφωνα με τον προβληματισμό τους στοχεύουν να λύσουν ένα τοπικό ή κοινωνικό πρόβλημα.


Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε υπέροχο κλίμα διάθεσης για μάθηση, συνεργασίας μεταξύ των μαθητών των ομάδων με το υπεύθυνο καθηγητή και μεταξύ των ομάδων, καθώς το αντικείμενο των project ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και συνδυάστηκε το θεωρητικό μάθημα με πείραμα, παιχνίδι και νέες τεχνολογίες χρήση κινητών και laptop. Η τακτική παρακολούθηση των μαθητών η διάθεση, η λεπτομερής οργάνωση και καθοδήγηση του κ. Σμυρνάκη έφερε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην εκπαίδευση των μαθητών αλλά και στις τελικές κατασκευές οι οποίες  αποδεικνύουν την πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης, Οι μαθητές/τριες συνειδητοποίησαν, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, ότι μπορούν να ωφελήσουν την κοινωνία και τον κόσμο μας εν γένει. Κατάλαβαν ότι αυτά που έμαθαν είναι σχετικά με το μέλλον τους και απέκτησαν με αυτό τον τρόπο περισσότερο ενδιαφέρον για μάθηση. Οι τίτλοι των project είναι οι παρακάτω:

1. Automatic plant watering system
2. Deaf Blind Communication
3. Visitor counter - Auto light switch
4. Solar Charge Controller
5. Talking thermometer
6. Pressure sensor glove