Ενημερωτικές ιστοσελίδες, άρθρα, ψηφιακό υλικό κ.α...
Video, βιβλία, παρουσιάσεις, δημοσιεύσεις… Video Αρχή διατήρηση της Ενέργειας! (For the […]
Πως το “μεγάλο” είναι “μικρό”… (προβολή power-point) Οι δυνάμεις του 10!… (προβολή […]
Παρουσιάσεις μαθημάτων… * Φυσική Στερεού σώματος …LIVE! (Vimeo…) * Ν.Αναστασάκης, […]
Στόχοι: Να γίνει κατανοητό ότι αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη των δυνάμεων […]