Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ενότητα της σύγχρονης φυσικής στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
Παρουσίαση για το κεφάλαιο "Οπτική" της Ε' τάξης
Παρουσίαση για το κεφάλαιο "Οπτική" της Στ' τάξης