Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις ενότητες του στατικού και δυναμικού ηλεκτρισμού στο Γυμνάσιο και το Λύκειο
Οδηγίες επισκευής και συντήρησης μηχανής Wimshurst