Υπόδειγμα φύλλου εργασίας και εργ. αναφοράς για την υποστήριξη της εργαστηριακής διδασκαλίας.
Παρουσίαση Απομόνωση Νουκλεϊκών οξέων από ζωικά και φυτικά κύτταρα