εξΑΕ στο δημοτικό
 • English (UK)
 • el-GR
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020 14:44

"Φυσικά" στο Δημοτικό

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(15 ψήφοι)

IMG 6973 logo.resized

Ακολουθούν πληροφορίες και υλικό σχετικά με την δυνατότητα "εξ αποστάσεως επισκέψεων" στο ΕΚΦΕ Χανίων. Οι επισκέψεις περιλαμβάνουν ζωντανές πειραματικές δραστηριότητες κατάλληλα προσαρμοσμένες ώστε να μπορούν να παρουσιαστούν μέσω τηλεδιάσκεψης σε απομακρυσμένες τάξεις μαθητών Δημοτικού Σχολείου.

Η δομή τους είναι τέτοια ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν αλληλεπίδραση παιδιών / εκπαιδευτικών, ενώ δεν υποκαθιστούν την ζωντανή πειραματική διδασκαλία που μπορεί να υλοποιηθεί στην τάξη ή στο ΕΚΦΕ. Στόχος είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων μας ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ιδιαιτερότητες και δυσκολίες για τη υλοποίηση "δια ζώσης" δράσεων.  

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022 13:37

Ηλεκτρισμός

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Στατικός Ηλεκτρισμός

Φαινόμενα όπως η έλξη και η άπωση, ανάμεσα σε σώματα που έχουν συγκεντρωμένο ηλεκτρικό φορτίο

Δυναμικός Ηλεκτρισμός

Φαινόμενα που συνδέονται με την κίνηση του ηλεκτρικού φορτίου. Για παραδειγμα, η κυκλοφορία ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα κύκλωμα.     

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 09 Φεβρουαρίου 2022 08:38
Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021 14:04

Θερμότητα - Θερμοκρασία

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Θερμότητα και θερμοκρασία 

Η θερμότητα και η θερμοκρασία είναι διαφορετικές έννοιες οι οποίες όμως, συχνά συγχέονται.

 • Η θερμότητα είναι μορφή ενέργειας που περιέχεται στα υλικά σώματα. 
 • Η θερμοκρασία είναι φυσικό μέγεθος ενδεικτικό της θερμικής ενέργειας που περιέχεται σε ένα σώμα. 
 • Η διαφορά ανάμεσα σε δύο τιμές θερμοκρασίας συνδέεται με το ποσό της θερμότητας που μεταφέρεται ανάμεσα στα σώματα.    

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 23:01
Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020 00:10

Φυσικά Στ' Τάξης: "Δυνάμεις"

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)

distance-learning

Οι ακόλουθες δραστηριότητες αποτελούν υποστηρικτικό των εξ αποστάσεως παρουσιάσεων εργαστηριακών δραστηριοτήτων.   

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 12:39
Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 13:12

Τριβή (δραστηριότητα 1)

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Στόχοι:

 • Να αναδειχθεί η εξάρτηση της τριβής από το είδος των επιφανειών που "τρίβονται".

 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο/η μαθητής/τρια:

 • Θα έχει αντιληφθεί ότι η τριβή εξαρτάται από το είδος των επιφανειών που τρίβονται.
 • Θα έχει παρατηρήσει ότι η δύναμη της τριβής εξαρτάται και από τις δύο επιφάνειες που ακουμπούν. 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 12:20
Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 15:35

Πυκνότητα (δραστηριότητα)

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(6 ψήφοι)

Στόχοι:

 • Να συνδεθεί το φυσικό μέγεθος "πυκνότητα" με τα μεγέθη από τα οποία εξαρτάται, χρησιμοποιώντας καθημερινά παραδείγματα.
 • Να γίνει κατανοητή η έννοια της πυκνότητας των υλικών.

 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο/η μαθητής/τρια:

 • Θα έχει διαπιστώσει στην πράξη ότι συχνά, χρειάζεται  συνδυασμός των μεγεθών μάζας και όγκου για την περιγραφή ενός αντικειμένου.
 • Θα έχει παρατηρήσει ότι κάποιες φορές, η ίδια ύλη (μάζα) ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να καταλαμβάνει διαφορετικό χώρο (όγκο). 
 • Θα έχει γνωρίσει το φυσικό μέγεθος "πυκνότητα", μέσα από πραγματικά παραδείγματα. 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 12:22
Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 15:33

Το βάρος και η μάζα (δραστηριότητα)

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Στόχοι:

 • Η κατανόηση ότι το βάρος (στη γη) εκφράζει την έλξη της γης στα σώματα
 • Η κατανόηση της έννοιας "μάζα", ως μέτρο της ποσότητας ύλης ενός αντικειμένου
 • Η ανάδειξη της  διαφοράς βάρους - μάζα

 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο/η μαθητής/τρια:

 • Θα έχει συνειδητοποιήσει ότι το βάρος εκφράζει την έλξη της γης στα σώματα
 • Θα χρησιμοποιεί την έννοια "μάζα" για εκφράσει την ποσότητα ύλης των σωμάτων
 • Θα κάνει την σύνδεση: Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα, τόσο μεγαλύτερο και το βάρος
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 12:23
Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 15:32

Βάρος-Μάζα

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)

Δραστηριότητες για την κατανόηση των εννοιών

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 12:24
Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 15:30

Όγκος (Δραστηριότητα)

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Στόχος:

 • Να συνδεθεί η έννοια του όγκου με τον χώρο που καταλαμβάνουν τα αντικείμενα. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, ο/η μαθητής/τρια:

 • Θα έχει κατανοήσει ότι ο όγκος των υλικών σωμάτων (στερεών - υγρών αερίων) αντιστοιχεί στον χώρο που καταλαμβάνουν.
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 12:26
Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 15:29

Όγκος (Ερωτήσεις)

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Δραστηριότητες για την κατανόηση της έννοιας "όγκος"

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 12:27
Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 14:33

Παιχνίδια με την ύλη

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Η έννοια Ύλη: Δραστηριότητες για την κατανόηση της έννοιας "ύλη".

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 12:30
Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 14:30

Η δομή της ύλης

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Η δομή της ύλης: Διαδραστικές ερωτήσεις, quiz, ασκήσεις

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 12:32
Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 14:25

ύλη...

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Με τη βοήθεια του κρυπτόλεξου που ακολουθεί, θυμίσου τις έννοιες που συνάντησες και σχετίζονται με τον κόσμο γύρω μας:

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 12:35
Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2020 14:04

Φυσικά Ε' Τάξης: "Υλικά Σώματα"

Γράφτηκε από
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)

distance-learning

Οι ακόλουθες δραστηριότητες συμπληρώνουν τις εξ αποστάσεως παρουσιάσεις πειραματικών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από το ΕΚΦΕ Χανίων για σχολικές τάξεις Δημοτικού. 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 12:40

calendar   Το Ημερολόγιο

   του ΕΚΦΕ

 

  

 

FB FindUsOnFacebook 512   Follow us on twitter

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εικόνες από τον ...Άρη!

Πηγή: https://mars.nasa.gov

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account