Φυσική
  • English (UK)
  • el-GR
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Ύλη & Οδηγίες για την Φυσικής στο Γυμνάσιο (ισχύουν οι οδηγίες 2017-18)

Σημειώσεις και σύνοψη της ύλης (παρουσιάσεις από την συνάντηση στο ΕΚΦΕ στις 2/11/2018)

Eξορθολογισμός της ύλης της Φυσικής (ΙΕΠ, Σεπ.2016) 

Διαδραστικά βιβλία Φυσικής  Α' ΓυμνασίουΒ' ΓυμνασίουΓ' Γυμνασίου

Ο εργαστηριακός οδηγός της Β'Γυμνασίου

Προμηθευτές εργαστηριακού εξοπλισμού

Βασικός εξοπλισμός Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών


  Χρήση της κάρτας ήχου του υπολογιστή, στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Β.Νούσης, ΕΚΦΕ Θεσπρωτίας)

Το σφάλμα στις Φυσικές Επιστήμες (από ΕΚΦΕ Κέρκυρας)

  1. Εργαστήριο
  2. Υλικό Φυσικής

 

 

Aσφάλεια στο εργαστήριο

Προμηθευτές εργαστηριακού εξοπλισμού


  Εργαστηριακοί οδηγοί - βιβλία για την Φυσική του Γυμνασίου (Σχολικά Εγχειρίδια, Φωτόδεντρο):

     Α' Τάξη         Β' Τάξη         Γ' Τάξη


 Εργαστηριακές συσκευές - διατάξεις

Μηχανή Wimshurst


 Εργαστηριακές Δραστηριότητες:

Προτεινόμενες από το Υπουργείο (συμπεριλαβάνονται και τα αντίστοιχα φύλλα των Εργαστηριακών Οδηγών)

 

Φύλλα Εργασίας Α' & Β' Γυμνασίου

  Μέτρηση θερμοκρασίας - βαθμονόμηση θερμομέτρου pdf  (εναλλακτικά του Φ.Ε.4, του σχολικού βιβλίου

Διάγραμμα θερμοκρασίας - Χρόνου pdf(εναλλακτικά του Φ.Ε.4, του σχολικού βιβλίου

Μέτρηση μήκους - μέση τιμή: Φύλλο Εργασίας 1 Φύλλο Εργασίας 2 pdf   

Μέτρηση Χρόνου - νόμοι εκκρεμούς: Φύλλο Εργασίας pdf  

 

Φύλλα Εργασίας Γ' Γυμνασίου

Ταλαντώσεις (σύστημα ελατήριο-μάζα) pdf

Εκκρεμές pdf

Σεισμοί pdf

Κύματα: 1ο Φύλλο εργασίας pdf 2ο Φύλλο εργασίας pdf

Ηλεκτομαγνητικές αλληλεπιδράσεις pdf

Ηλεκτρική δύναμη pdf

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Φύλλο Εργασίας pdfερωτήσεις κατανόησης των σχετικών εννοιών  

Συνδεσμολογία αντιστάσεων: σε σειρά pdf παράλληλα pdf

Ηλεκτρικά δίπολα - αντίσταση διπόλου, διαγράμματα: Φύλλο Εργασίας pdf   

Εκκρεμές  ηλεκτρικού ρεύματοςpdf

 


 Επιπλέον...

Προτάσεις συναδέλφων 

Μέτρηση Εμβαδού - Μήκους - Όγκου (Κ.Παπαμιχάλης)

Μέτρηση μήκους - επιφάνειας - όγκου (ΕΚΦΕ Κέρκυρας)

Ηλεκτροκινητήρας (Δ. Τσαούσης)

Μέτρηση μήκους - Μέση Τιμή (ΕΚΦΕ Χαλανδρίου)

Με τους τρόπους της Φυσικής (5ο Γυμνάσιο Χανίων)

Ο χώρος Φ1, Φ2, Φ3. (5ο Γυμνάσιο Χανίων)

"Ο χρόνος" (5ο Γυμνάσιο Χανίων )

"Εξοικείωση με τις θερμομετρήσεις" (5ο Γυμνάσιο Χανίων )

Ο Κύκλος του Νερού (Ε.Αγγελίδου, Ε.Παπαευσταθίου)

"Μια ηλεκτρική (ιδιο) γεννήτρια" (Δ.Μαρκογιαννάκης)

"Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο) κινητήρας" (Τ.Σμυρνάκης, Κ.Γκαγκαδέλη)

"Το πυθαγόρειο θεώρημα" (Κ.Μουρούζης)"Το φώς θερμαίνει" (Δ.Λάμπρου)

Εναλλακτικά

Ο Νόμος του Hooke:  Άσκηση , Φύλλο Εργασίας Φύλλο εργασίας 2 (Γυμν. Σούδας)

 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

"Κάτι σαν βιβλίο Φυσικής"

     Μέρος Α' & Μέρος Β'  (Α.Κασσέτας, 2013):

... οι ιδέες του Ανδρέα Κασσέτα για την διδασκαλία της Φυσικής στην Α' Γυμνασίου


Υλικό για την διδασκαλία της Φυσικής στην Α' Γυμνασίου (ΕΚΦΕ Κέρκυρας)

Σχολικά βιβλία και υποστηρικτικό υλικό στο Φωτόδεντρο

Εικονικά πειράματα Φυσικής για τo Γυμνάσο (digital school...).

Κρητών σενάρια: Συλλογή ψηφιακού υλικού για τις φυσικές επιστήμες.

Εκμετάλλευση των ενσωματωμένων αισθητήρων smartphones, σε πειράματα φυσικών επιστημών.   (Εμ. Κουσλόγλου, Φυσικός)


Ιδέες για πειράματα και κατασκευές απο την μακρινή Ινδία!

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

calendar   Το Ημερολόγιο

   του ΕΚΦΕ

 

  

 

FB FindUsOnFacebook 512   Follow us on twitter

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εικόνες από τον ...Άρη!

Πηγή: https://mars.nasa.gov

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account