Χημεία
  • English (UK)
  • el-GR
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Πρώτα η ασφάλεια!!

Πίνακας με οδηγίες ασφαλείας εργαστηρίου. Εκτυπώστε τον! (Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης)

Ταυτοποίηση Χημικών ουσιών

Προμηθευτές εργαστηριακού εξοπλισμού

Βασικός εξοπλισμός Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών

Εξορθολογισμός της Ύλης της Χημείας (Γυμνάσιο & Λύκειο)

Διαδραστικά βιβλία για την Χημεία στην Β' Γυμνασίου και Γ' Γυμνασίου


Πως το "μεγάλο" είναι "μικρό"... (προβολή Power Point).

Χημεία των Χριστουγέννων! (Ε.Ατσαλάκη)

 

  1. Εργαστήριο
  2. Υλικό Χημείας

 

Εργαστηριακός Οδηγός για την Χημεία στο Γυμνάσιο (Δ.Μαρκογιαννάκης, ΕΚΦΕ Χανίων 2013 ) pdf

 

Εργαστηριακοί Οδηγοί Χημείας (σχολικά εγχειρίδια, Φωτόδεντρο): 

Β' Γυμνασίου

Γ' Γυμνασίου

 


Παρασκευή Διαλυμάτων (απαραίτητων για τις εργαστηριακές ασκήσεις) pdf

Η παρουσία των Δεικτών στη Χημεία (χρωματική παλέτα, χρήση, παρασκευή):

Φυσικοί & Χημικοί Δείκτες  

Παρασκευή πεχαμετρικών δεικτών

 


Εργαστηριακές Ασκήσεις:

Το δηλητηριώδες μονοξείδιο του άνθρακα - Άσκηση επίδειξης. (από ΕΚΦΕ Ιωαννίνων) pdf

Το έδαφος: Τύποι εδάφους και η λειτουργία του ως φίλτρο (Β' Γυμνασίου). 

Δραστηριότητες  pdf

Εύρεση του pH του εδάφους (Γ' Γυμνασίου)  

Φύλλο εργασίας pdf

Ηλεκτρολυτική διάσπαση νερού με απλά μέσα pdf

Προσδιορισμός pH με χρήση δεικτών και πεχαμετρικού χαρτιού.

Άσκησηpdf Φύλλο Εργασίας word

Μέτρηση pH σε μικροκλίμακα. Δραστηριότητα pdf 

Καταστάσεις της ύλης. 

Δραστηριότητες  pdf Φύλλα Εργασίας LibreOffice 3.3.1 Writer Icon

Πυκνότητα υγρών:

Άσκηση pdf Φύλλο Εργασίας word

Μίγματα

Υπόδειγμα Διδακτικής Πρακτικής  pdf (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης)

Φύλλο αξιολόγησης word Φύλλο Εργασίας 1 word Φύλλο Εργασίας 2 word

Διαχωρισμοί Μιγμάτων - Χρωματογραφία

Φύλλο Εργασίας, (Β' Γυμνασίου) pdf   

Άσκηση pdf

Ηλεκτρολυτική διάσπαση νερού με απλά μέσα pdf Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Πρόταση pdf

Εργαστηριακές ασκήσεις στην περιεκτικότητα διαλυμάτων  pdf

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Αλκοολική Ζύμωση: Εργαστηριακές Δραστηριότητες για την Χημεία και την Βιολογία Γυμνασίου και Λυκείου (Ν.Σπάρταλη,Κ.Παπαθανασίου, Γ.Μαυροματάκης)

Παρουσίαση της δομής του ατόμου

O κύκλος του Αζώτου: video

Προτάσεις μαθήματος


Ιστοσελίδες

Υλικό Χημείας στο Φωτόδεντρο: photodentro.edu.gr...

Υλικό Χημείας στο PhET: phet.colorado.edu...

Κρητών Σενάρια: kritonsenaria.sch.gr

Εικονικό Εργαστήριο Χημείας online: chemcollective.org

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

calendar   Το Ημερολόγιο

   του ΕΚΦΕ

 

  

 

FB FindUsOnFacebook 512   Follow us on twitter

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εικόνες από τον ...Άρη!

Πηγή: https://mars.nasa.gov

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account