Αποθετήρια - Βιβλιοθήκες
  • English (UK)
  • el-GR
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τρίτη, 06 Απριλίου 2021 13:48

Αποθετήρια διδακτικών πρακτικών

ksnip 20200121 194008

Διδακτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολεία της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Κατηγορία STEM Εκπαίδευση
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019 10:11

Βιντεοσκοπημένα πειράματα

Selection 002

Εδώ συγκεντρώνουμε βιντεοσκοπημένο υλικό από πειράματα και δραστηριότητες σχετικές με την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών  
 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Κατηγορία ΤΠΕ
Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016 22:47

Ψηφιακά αποθετήρια - Προσομοιώσεις

 

bepipedo

Στην σελίδα συγκεντρώνουμε διευθύνσεις με προσομοιώσεις και διαδραστικό υλικό, χρήσιμο στην διδασκαλία των αντικειμένων Φ.Ε. 

 


 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Κατηγορία ΤΠΕ

calendar   Το Ημερολόγιο

   του ΕΚΦΕ

 

  

 

FB FindUsOnFacebook 512   Follow us on twitter

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εικόνες από τον ...Άρη!

Πηγή: https://mars.nasa.gov

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account