Εγκύκλιοι
  • English (UK)
  • el-GR
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τετάρτη, 06 Σεπτεμβρίου 2017 00:34

Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Μη αλλαγή χρήσης σχολικού εργαστηρίου

Μη αλλαγή χρήσης των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) σχολικών μονάδων Δ/θμιας
Εκπ/σης:

Έγγραφο ΥΠΕΕΘ, υπ. αρ. 194936/Δ2, 13-11-17 Mε το συγκεκριμένο έγγραφο υπενθυμίζεται και τονίζεται η ισχύς των παρακάτω σχετικών εγκυκλίων:

Εγκύκλιος υπ.αρ. 131773/Γ7, 22-11-2005

Εγκύκλιος υπ.αρ. 175710/Γ7, 19-11-2013

Υπ.Απόφαση υπ.αρ. Γ2/2388/23-6-2000

Υπ.Απόφαση υπ.αρ. Φ.300.4/Ε1/1049/27-6-1984 *

 

 

*Από ΠΑΝΕΚΦΕ


Υπεύθυνος Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημώνmaxpixel.freegreatpicture.com Bottles Chemistry Color Blender School 3d 740453

Διευκρίνιση για την τρίωρη απασχόληση ΥΣΕΦΕ, απο την ΔΔΕ Ηρακλείου (2015):

«Τρίωρη εργαστηριακή απασχόληση Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής και Φυσικών

Επιστημών»

Σχετικές:

155327/Γ7/22-10-2013

155330/Γ7/22-10-2013

141842/Γ7/03-10-2013

 


Προδιαγραφές Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών

Απαιτήσεις του χώρου που στεγάζει το ΣΕΦΕ (αναπροσαρμοσμένες...)

Προδιαγραφές ΣΕΦΕ (ΙΤΥΕ Διόφαντος 2014)

 


Εργαστηριακός Εξοπλισμός Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών

Σχολικό Εργαστήριο Γυμνασίου (60954/Γ7/21-06-2005, πίνακες εξοπλισμού)*

 

*από την ιστοσελίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ   

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2020 08:52

calendar   Το Ημερολόγιο

   του ΕΚΦΕ

 

  

 

FB FindUsOnFacebook 512   Follow us on twitter

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εικόνες από τον ...Άρη!

Πηγή: https://mars.nasa.gov

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account