Εγκύκλιοι
  • English (UK)
  • el-GR
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 23:20

ΦΕΚ σχετικά με την λειτουργία των ΕΚΦΕ

Νέες δομές - αναδιάρθρωση

Προεδρικό διάταγμα υπ. αρ 18/23-2-18.

Νόμος υπ.αρ 4547/12-6-18: Δημιουργία δομών - Αναδιάρθρωση.

 

law 468794 640


Νομοθεσία σχετική με την λειτουργία και την στελέχωση των ΕΚΦΕ

Υπουργική απόφαση Γ2/1111/22.2.96:*

«Συγκρότηση και οργάνωση Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ).»

Υπουργική απόφαση 88051/Γ2 29/09/02:

«Σύσταση Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών.»

Υπουργική απόφαση 92985/Γ7, 10-08-2012 :

«Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών
Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και
τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους»

Σχετικές:

ΦΕΚ 24 Α/13.2.2002 , ΦΕΚ 1224 Β/20.9.2002 ΦΕΚ 1340 Β/16.10.2002

ΦΕΚ 141 Α/10.6.2003Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α)

ΦΕΚ 71 Α/19.5.2010

ΦΕΚ 118 Α/24.5.2011

ΦΕΚ 14 Α/2.2.2012, ΦΕΚ 141 Α/21.6.2012, ΦΕΚ 2091 Β/5.7.2012

 


Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε.

Καθορισμός προσόντων και κριτηρίων επιλογής Υπευθύνου ΕΚΦΕ (ισχύον): ΦΕΚ 5934/Β ́/31-12-2018

Παλαιότερα:

Κάλυψη Θέσης Υπευθύνου ΕΚΦΕ: 82668/Δ2 (12-11-2015)

Προεδρικό διάταγμα υπ. αρ 18/23-2-18

 

 *Από το ΕΚΦΕ Μεσσηνίας

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 09:23

calendar   Το Ημερολόγιο

   του ΕΚΦΕ

 

  

 

FB FindUsOnFacebook 512   Follow us on twitter

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εικόνες από τον ...Άρη!

Πηγή: https://mars.nasa.gov

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account