Εγκύκλιοι
  • English (UK)
  • el-GR
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Νομοθεσία

Νομοθεσία (12)

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εγκύκλιος σχετικά με την επιλογή τις αρμοδιότητες και την ανάθεση εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων του…
Η διερευνητική, εργαστηριακή μέθοδος είναι θεμελιώδης για την διδασκαλία των Φ.Ε. στην Π/θμια…
Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των  εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις:  Νόμος 4823 ΦΕΚ Α΄136/03.8.2021…
Εγκύκλιος σχετικά με τις επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ04, για το σχολικό έτος 2021-22. …
Αναθέσεις Μαθημάτων ανά ειδικότητα ΦΕΚ 2737/Β/04-07-2020 ΦΕΚ 3215/Β/03-08-2020  
Μη αλλαγή χρήσης σχολικού εργαστηρίου Μη αλλαγή χρήσης των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών…
Ιστοσελίδες με πληροφοριακό υλικό, νομοθεσία κ.λ.π.     Νομοθεσία σχετικά με τα σχολικά…
Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 1566…
Εγκύκλιος σχετικά με την επιλογή τις αρμοδιότητες και την ανάθεση εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων του…
Νέες δομές - αναδιάρθρωση Προεδρικό διάταγμα υπ. αρ 18/23-2-18. Νόμος υπ.αρ 4547/12-6-18: Δημιουργία…
Εγκύκλιος σχετικά με τις επιμορφωτικες συναντήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ04 στα ΕΚΦΕ. Η σχετική ισχύει…
Διευθέτηση ωραρίου των εκπαιδευτικών ΠΕ04, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις επιμορφωτικές συναντήσεις…

calendar   Το Ημερολόγιο

   του ΕΚΦΕ

 

  

 

FB FindUsOnFacebook 512   Follow us on twitter

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εικόνες από τον ...Άρη!

Πηγή: https://mars.nasa.gov

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account