Εγκύκλιοι
  • English (UK)
  • el-GR
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εγκύκλιοι

Εγκύκλιοι (9)

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εγκύκλιος σχετικά με την επιλογή τις αρμοδιότητες και την ανάθεση εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων του…
Μη αλλαγή χρήσης σχολικού εργαστηρίου Μη αλλαγή χρήσης των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών…
Ιστοσελίδες με πληροφοριακό υλικό, νομοθεσία κ.λ.π.     Νομοθεσία σχετικά με τα σχολικά…
Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 1566…
Εγκύκλιος σχετικά με την επιλογή τις αρμοδιότητες και την ανάθεση εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων του…
Νέες δομές - αναδιάρθρωση Προεδρικό διάταγμα υπ. αρ 18/23-2-18. Νόμος υπ.αρ 4547/12-6-18: Δημιουργία…
Εγκύκλιος σχετικά με τις επιμορφωτικες συναντήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ04 στα ΕΚΦΕ. Η σχετική ισχύει…
Αναθέσεις Μαθημάτων ανά ειδικότητα ΦΕΚ 1544/04-05-2018 Παλαιότερα... ΦΕΚ 2758/01-09-16 ΦΕΚ 1670/10-06-16 Τροποποίηση ΠΕ04-ΠΕ12
Διευθέτηση ωραρίου των εκπαιδευτικών ΠΕ04, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις επιμορφωτικές συναντήσεις…

calendar   Το Ημερολόγιο

   του ΕΚΦΕ

 

  

 

FB FindUsOnFacebook 512   Follow us on twitter

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εικόνες από τον ...Άρη!

Πηγή: https://mars.nasa.gov

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account