Συνέδρια - Ημερίδες
  • English (UK)
  • el-GR
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014 16:53

Διδακτική της Χημείας

Επιμορφωτικό σεμινάριο διδακτικής Της Χημείας, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014 απο 08.30 έως 14.00, στο ΕΚΦΕ Χανίων:

 

Πρόγραμμα

Εισηγήσεις

Έναρξη (Δ. Μαρκογιαννάκης)

Δομή Οργανικών Ενώσεων (Α.Μαργαρίτης)

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας (Ν.Μαρκουλάκης)

Η Χημεία από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ν.Λιδάκης)

Οι εξελίξεις στη διδασκαλία της Χημείας και η ΕΕΧ & ΑΠΣΧ   (Φ.Σιδέρη)

Πειράματα Χημείας Λυκείου (ΕΚΦΕ Ρεθύμνου)

Ρυθμιστικά διαλύματα (Γ.Σταυρακαντωνάκης)

Oξειδοαναγωγή (Γ.Χατζηδάκης)

Επί ξυρού ακμής (Φ.Σιδέρη)

Στιγμιότυπα (εικόνες, βίντεο...)

calendar   Το Ημερολόγιο

   του ΕΚΦΕ

 

  

 

FB FindUsOnFacebook 512   Follow us on twitter

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εικόνες από τον ...Άρη!

Πηγή: https://mars.nasa.gov

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account