Εκδηλώσεις
  • English (UK)
  • el-GR
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2010 08:43

Masterclasses

Μαθήματα στοιχειωδών σωματιδίων

 

Ιστότοπος για τα Masterclasses

Ελληνική ιστοσελίδα για το CERN

CERN: Accelerating Science

Ένα διαδραστικό παιχνίδι για την λειτουργία των επιταχυντών στο CERN

Η φυσική στο CERN (...στα αγγλικά)

"HY.P.A.T.I.A." : Λογισμικό για την μελέτη στοιχειωδών σωματιδίων από μαθητές

Ο LHC (χρήσιμες πληροφορίες από Θ.Χατζή, Φυσικό )

Η φυσική ...στον επιταχυντή LHC

Μια εισαγωγική παρουσίαση (2011)

Το σωματίδιο του Higgs

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

calendar   Το Ημερολόγιο

   του ΕΚΦΕ

 

  

 

FB FindUsOnFacebook 512   Follow us on twitter

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εικόνες από τον ...Άρη!

Πηγή: https://mars.nasa.gov

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account