Υλικό - Δράσεις
  • English (UK)
  • el-GR
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016 13:48

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ν. Χανίων, 2015

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ν.Χανίων, 2015

 

Πρόγραμμα - Φύλλα εργασίας (παρακαλούμε τους συμμετέχοντες να το έχουν μαζί τους σε έντυπη μορφή..)

 

Υλικό Φυσικής (απο την ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Χανίων):

      1η Ομάδα: Κεφ.2: Δυνάμεις, Κεφ.3: Δυνάμεις με επαφή & από απόσταση, Κεφ.4: Μέτρηση δύναμης

      2η Ομάδα: Κεφ.5: Τριβή, Κεφ.6: Παράγοντες Τριβής, Κεφ.7: Τριβή επιθυμητή ή ανεπιθύμητη

      3η Ομάδα: Κεφ.9: Πίεση (έννοια) Κεφ.10: Υδροστατική πίεση

      4η Ομάδα: Κεφ.11: Ιδότητες- Σύσταση ατμοσφαιρικού αέρα, Κεφ.12 Ατμοσφαιρική πίεση

Υλικό Χημείας

      Ηλεκτρική αγωγιμότητα

      Όξινος και βασικός χαρακτήρας

      Μίγματα

 

Στιγμιότυπα!

calendar   Το Ημερολόγιο

   του ΕΚΦΕ

 

  

 

FB FindUsOnFacebook 512   Follow us on twitter

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εικόνες από τον ...Άρη!

Πηγή: https://mars.nasa.gov

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account