Υλικό - Δράσεις
  • English (UK)
  • el-GR
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2016 14:05

Η χρήση των ΤΠΕ και του διερευνητικού μοντέλο μάθησης

bg13
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013:

Επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα: "Πρακτική εξάσκηση πάνω στο διερευνητικό μοντέλο διδασκαλίας και τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού–Η χρησιμότητα των ψηφιακών βιβλιοθηκών στις ερευνητικές εργασίες (project)"

Ανακοίνωση.

Οδηγίες για την δημιουργία εκπαιδευτικής διαδρομής

Pathway... προς την ερευνητική διαδικασία στις Φυσικές Επιστήμες

Προτάσεις για σχεδιασμό εκπαιδευτικών διαδρομών:

Το πείραμα του Eρατοσθένη winzip

Η θερμοκρασία του Ήλιου winzip

Παρουσίαση για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες (OSR) (Ε.Τσουρλιδάκη)

Ιστότοπος OSR

 

calendar   Το Ημερολόγιο

   του ΕΚΦΕ

 

  

 

FB FindUsOnFacebook 512   Follow us on twitter

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εικόνες από τον ...Άρη!

Πηγή: https://mars.nasa.gov

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account