Έγγραφα
  • English (UK)
  • el-GR
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 07:38

Σχετικά με την λειτουργία των εργαστηρίων

Νομοθεσία για την λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων

 

Εγκύκλιος για την λειτουργία των ΕΚΦΕ (2012-13)

Διευθέτηση ωραρίου καθηγητών ΠΕ04 (2015-16)

Αποκλειστική χρήση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (...2005).

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 07:58

calendar   Το Ημερολόγιο

   του ΕΚΦΕ

 

  

 

FB FindUsOnFacebook 512   Follow us on twitter

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account