Έγγραφα
  • English (UK)
  • el-GR
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 07:38

Σχετικά με την λειτουργία των εργαστηρίων

Νομοθεσία για την λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων

 

Εγκύκλιος για την λειτουργία των ΕΚΦΕ (2012-13)

Διευθέτηση ωραρίου καθηγητών ΠΕ04 (2015-16)

Αποκλειστική χρήση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (...2005).

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 07:58

calendar   Το Ημερολόγιο

   του ΕΚΦΕ

 

  

 

FB FindUsOnFacebook 512   Follow us on twitter

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Εικόνες από τον ...Άρη!

Πηγή: https://mars.nasa.gov

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account