Ε’ Τάξη Βιβλίο δασκάλου (pdf) Βιβλίο μαθητή (pdf) Βιβλίο μαθητή […]
Παρουσιάσεις για το κεφάλαιο "Ηλεκτρομαγνητισμός" της Στ' τάξης
Παρουσιάσεις και δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Μηχανική" της Στ' τάξης
Προτάσεις πειραματικής διδασκαλίας για τα Φυσικά στο Δημοτικό, με απλά υλικά.
Παρουσιάσεις και δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Ηλεκτρισμός" της Ε΄τάξης
Δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Δομή της ύλης" της Ε' τάξης
Παρουσιάσεις και δραστηριότητες για το σπίτι για το κεφάλαιο "Θερμότητα" της Ε΄ τάξης
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Μηχανική" της Στ' τάξης - Δυνάμεις
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Μηχανική" της Στ' τάξης - Τριβή
ΕξΑΕ Εκπαιδευτικό Υλικό για το κεφάλαιο "Μηχανική" της Στ' τάξης - Υδροστατική πίεση