Οι προτεινόμενες εργαστηριακές ασκήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας 2023-24 (ΙΕΠ) και τους εργαστηριακούς οδηγούς Α Λυκείου , Β Γενικής Παιδείας, Β Θετικής και τεχνολογικής Κατεύθυνσης και Γ Θετικής και τεχνολογικής Κατεύθυνσης.

Δραστηριότητες Εργαστηριακού Οδηγού
 • Μέτρηση Μήκους, Χρόνου, Μάζας και Δύναμης (ασκ.3-6. σελ. 15-26)
 • Αβεβαιότητα (σφάλμα) μέτρησης, σημαντικά ψηφία στρογγυλοποίηση (ασκ.8-9. σελ. 31-35)
 • Γραφικές παραστάσεις (ασκ. 10. 35-40)
 •  Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης με χρονομετρητή ταινίας (Άσκηση 2α. και από ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων με Φ. Ε.με χρήση φωτοπυλών και από ΕΚΦΕ Αλίμου με Φ.Ε.
 • Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος ( Άσκηση 7) και Φ.Ε. από ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων
 • Σύνθεση δυνάμεων χρήση τραπεζιού δυνάμεων

 • Ελεύθερη πτώση με χρήση multilog και tracker (2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου)

 • Η τριβή εργαστηριακά 1 και βίντεο , 2 και βίντεο, 3 και βίντεο και 4 από ΕΚΦΕ Νέας Σμύρνης
 • Ισχύς: Δραστηριότητα με μαθητές που μετακινούνται σε κάποιο ύψος, σε ίσους χρόνους (σελ. 179 βιβλίου Α)

 • Έλεγχος της Διατήρησης της Ενέργειας στην Ελεύθερη Πτώση (ΕΚΦΕ Αμπελοκήπων)

 • Χρήση εικονικού πειράματος για την διατήρηση Μηχανικής Ενέργειας (ΕΚΦΕ Ν.Ιωνίας)

 • κονικα εργαστήρια (διάφορα αντικείμενα) ΕΚΦΕ Χαλανδρίου

 Προτάσεις από ΕΚΦΕ Χανίων

Δραστηριότητες Εργαστηριακού Οδηγού

Φυσική Γενικής Παιδείας

Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης

 • Διατήρηση της ορμής σε μία έκρηξη (Άσκηση 8 οδηγός Α’ Λυκ) ,  Video (καρδίτσα), ΦΕ (αμπελόκηποι) ΦΕ (Χίος), ΦΕ (θεσπρωτία)

 • Γνωριμία με τον παλμογράφο (Άσκηση 6 οδηγός Β’ κατ.) , video (Καρδίτσα)

 • Απόκλισης δέσμης ηλεκτρονίων / καθοδικός σωλήνας Φ.Ε.από ΕΚΦΕ Χαλανδρίου

Εργαστηριακές δεξιότητες:

 • εμπλοκή μαθητών σε πειράματα εκτροπής μαγνητικής βελόνας λόγω ηλεκτρικού ρεύματος
 • κατασκευή ηλεκτρομαγνήτη
 • σχεδίαση, σύνθεση και λειτουργία απλών κυκλωμάτων παρεμβάλλοντας όργανα μέτρησης
 • Σχεδίαση της καλωδίωσης τυπικού μαθητικού δωματίου

Μηχανική

Οριζόντια βολή με tracker (ΕΚΦΕ Ηλιούπολης)

Ηλεκτρισμός

πειραματική επαλήθευση των κανόνων του Kirchhoff και του νόμου του Ohm

Φως

Απλά πειράματα επίδειξης  στα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάθλασης

Θερμοδυναμική

Οριζόντια βολή, κυκλική κινηση, Ορμή

Βαρυτικό πεδίο

Ηλεκτρικό πεδίο

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα , Ανάλυση του Φωτός , Δημιουργία του ουράνιου τόξου
Εισαγωγή στα Κύματα , Διάθλαση του φωτός , Μόρια και φως

Πρότυπο του Rutherford , Πρότυπο του Bohr και Σκέδαση Rutherford

Θερμοδυναμική-Νόμοι:

ΣΕΠ (εγκατάσταση, από φωτόδεντρο), Τ-V, P-T P-V (φωτόδεντρο/concord)

1ος Θερμοδυναμικός (Φωτόδεντρο/Geogebra) , Ισόθερμη , Ισόχωρη, αδιαβατικη, διάγραμμα P-V

Προτάσεις από ΕΚΦΕ Χανίων

Ορμή (κατανόηση έννοιας): ΠεριγραφήΦύλλο εργασίας

Δραστηριότητες Εργαστηριακού Οδηγού

Κρούσεις

Μηχανικές Ταλαντώσεις

Κύματα

Στερεό

Μαγνητισμός

Επαγωγή

Κβαντομηχανική